พุทธศาสนิกชน ทำบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว วัดโสธร

ข่าวเก่า : ฉะเชิงเทรา – พุทธศาสนิกชน ทำบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว พระภิกษุ และสามเณรจำนวนกว่า 400 รูป โดยรอบพระอุโบสถหลังใหม่ วัดโสธรวรารามอย่างเนื่องแน่น โดยผู้มีจิตศรัทธาหลายพันคน ได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง ผลไม้ ดอกบัว ดอกกล้วยไม้ และน้ำดื่ม มาเฝ้ารอตักบาตรตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่

วันนี้ (15 ต.ค. 2551) เวลา 07.30 น.วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังวันออกพรรษา ซึ่งชาวพุทธถือเป็นวันทำบุญสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือ เป็นวันพระเจ้าเปิดโลก ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเสด็จกลับลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พุทธศาสนิกชนจึงได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรเทโว (ตักบาตรข้าวสาร) เพื่อให้ผลบุญกุศลที่ได้ทำในวันนี้ ได้ส่งผลไปทั่วถึงยังหมู่ญาติมิตรที่ได้ล่วงลับไปแล้วในหลายภพหลายชาติ

ที่วัดโสธรวราราม วรวิหาร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จึงมีพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา เลื่อมใสในพระศาสนา และหวังสร้างผลบุญกุศลไปสู่ญาติมิตรในวันนี้ ต่างเดินทางมาทำบุญวันออกพรรษาร่วมกันอย่างเนืองแน่นตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อรอพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโดยรอบพระอุโบสถหลังใหม่วัดโสธร ท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่ลงมารับบาตรกว่า 400 รูป ทยอยลงมาจากด้านหน้าพระอุโบสถ

อย่างไรก็ตาม ในการทำบุญวันออกพรรษา ที่วัดหลวงพ่อพระพุทธโสธรในปีนี้ ไร้เงาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัด รวมถึงคนดังที่มีชื่อเสียงในสังคม เดินทางมาร่วมงานทำบุญในวันนี้ มีเพียงประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปเดินทางมาทำบุญเท่านั้น